Aktuálne 9.2.2022

Krúžok všeobecnej pohybovej prípravy pre deti vo veku 4-6 rokov, v spolupráci s naším klubom

Sú vaše deti príliš malé na florbal? Skúste pohybovku! Revel sport Club a FBK AS Trenčín myslia aj na najmenších a (zatiaľ) raz týždenne pripravili pre predškolákov tréning zameraný na pohybové hry plné zábavy a všestrannej športovej prípravy.

Podmienkou účasti na tréningoch je vyplnenie účastníckeho formulára (ktorý nájdete na stránkach www.revelsportclub.sk alebo vám bude zaslaný emailom od info@revelsportclub.sk) a vek dieťaťa 4-6 rokov. Tréning bude vždy pre minimálne osem a maximálne dvadsať detí a jeho cena je tri eurá.

Primárnym cieľom pohybovej prípravy je budovať u deti predškolského veku záujem o šport. Naučiť deti vnímať šport a pohyb ako spôsob trávenia voľného času. Niečo, čo ich baví, čo robia rady v kolektíve kamarátov alebo so svojimi blízkymi. Chceme všestranne rozvíjať ich pohybové schopnosti - vytrvalosť, obratnosť, zmysel pre tímového ducha a fair-play.

Pohybová príprava by mala tvoriť základný stavebný mostík pre ďalšie budovanie špecifických pohybových zručnosti dieťaťa. Tréningy budú vedene hravou a súťažnou formou, zamerane na rozvoj všestrannej pohybovej gramotnosti a zdravý vývin dieťaťa. Obsahom tréningov bude osvojovanie si základných lokomočných pohybov, prvky gymnastiky, atletiky, základy rôznych športových hier...

Veríme, že tréningy pohybovej prípravy pre predškolákov sa stanú stabilnou súčasťou tréningového procesu vo florbalovom klube AS Trenčín a budeme tak môcť rozšíriť svoje portfólio. Pre deti predškolského veku pripravujeme ešte jeden projekt o ktorom sa dozviete v najbližších týždňoch.

Autor projektu a tréner juniorov FBK AS Trenčín Lukáš Kuzl : „V Revel sport clube máme nastavenú filozofiu tak, že nábor do klubu robíme pre deti deti od štyroch rokov. V období od 4-6 rokov absolvujú tréningy pohybovej prípravy, kde sa nechceme zameriavať na konkrétne športove odvetvie, ale všeobecný pohybový základ. S príchodom detí do školského veku si následne môžu vybrať šport, ktorý ich najviac zaujal a pokračovať v rozvoji pohybových zručnosti daného športu či už v našom klube (florbal, futbal, plávanie) alebo niekde inde. Keďže momentálne pôsobím aj ako tréner v AS Trenčín, chcel som preniesť túto myšlienku aj na túto pôdu. Verím, že to prinesie nárast členskej základne a taktiež zvýšenie pohybovej gramotnosti detí. Deti s príchodom do mladšej prípravky by mali mať taktiež osvojené určité návyky, reagovať na písknutie trénera, vedieť sa zoradiť, urobiť dvojice, osvoja si lásku k pohybu, čim by sa mal celý tréningový proces zefektívniť. Nakoľko som dosť časovo vyťažený, neviem či budem môcť byť prítomný na každom tréningu, no budem chcieť mať prehľad o tom, čo sa na tréningoch deje aj bez mojej prítomnosti. Uvedomujem si o akú špecifickú skupinu ide a aká náročná je práca s takýmito deťmi, no verím že máme v tíme ľudí s ktorými to zvládneme a deti sa budú na tréningy tešiť.“

Autor: Peter Klapita
Rozpis zápasov
4:8 ŠC M-Šport Trenčín
11. kolo, 5.11.2021
FBK AS Trenčín - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina

Prečítajte si tiež

archív novinek
Aktuálne 15.6.2022

Juraj Matejka po zisku zlata s mladšou prípravkou: „Boli sme veľmi produktívni, čo bolo kľúčové"

Turnaj mládeže Slovenského zväzu florbalu (...

Mládež 24.5.2022

Mladší žiaci s ďalším zlatom!

Po dvoch korona sezónach, ktoré neboli ukončené celoslovenským záverečným podujatím sa toto leto konečne...

Kora  Salming  M-Šport  Terajšok  Mesto Trenčín  Dalno