Aktuálne 5.5.2023

O projekte | Basketbal na kolesách

"Plníme nielen naše sny, ale aj sny tým, ktorí to nemajú v živote jednoduché."

Za vznikom "Basketbalu na kolesách" stojí ako ináč pätica zakladateľov BK AS Trenčín Michal Muscka, Andrej Heleš, Jaroslav Vida, Juraj Petrovský a Richard Ďorďai. Práve posledný menovaný nám o tejto myšlienke povedal viac v rozhovore.


Kde vznikla myšlienka venovať sa basketbalu na vozíčkoch?

"Celé to vzniklo celkom spontánne. My v klube sme v mnohých prípadoch spontánni. Veci riešime ako to cítime a toto je presne ten prípad. Medzi chalanmi, čo klub vedieme, sme si to najskôr len tak nadhodili ako tému a zrazu z toho vznikla idea "prečo nie?". Je dôležité ale povedať, že celá táto myšlienka ide aj ruka v ruke s našim sloganom "Basketbal máme v srdci".

Čo je hlavným cieľom tohto projektu?

"Tak neviem, či hovoriť o cieli, ale skôr o myšlienke spojiť basketbal a zároveň pomôcť tým, ktorí si tento náš športový komfort nemôžu dovoliť. Budeme radi, keď nájdeme v rámci Slovenska športovcov, nadšencov, resp. kohokoľvek, kto bude mať chuť vyskúšať si to."

Kto sa môže stať súčasťou tímu Basketbalu na kolesách?

"Nijako sme nestanovili vekové hranice a ani pohlavie. Skrátka chceme, aby si zahrali všetci a čo z toho vznikne bude aj pre nás celkom zaujímavým výsledkom. Nemáme žiadne extra očakávania, pretože je to naozaj niečo výnimočné. Zaujímavé je, že prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto trpí zdravotným znevýhodnením, nielen čo sa dolných končatín týka. Zdravotný handicap budeme následne riešiť s lekárom, ktorý určí jeho výšku a teda aj fakt, či Basketbal na kolesách môže hrať alebo nie. Zjednodušene povedané, ak má niekto akúkoľvek diagnózu, ktorá mu neumožňuje plnohodnotne športovať, ale zároveň nie je odkázaný na invalidný vozík, tak aj ten môže byť súčasťou nášho klubu."

Ako sa môžu prihlásiť záujemcovia o Basketbal na kolesách?

"Faktom zostáva, že sme jediný klub na Slovensku, ktorý sa touto cestou koncepčne vydal. Každý, kto bude mať záujem vyskúšať si to, nech nás kontaktuje prostredníctvom našich sociálnych sietí, resp. na mailovej adrese basketbal@astrencin.sk."

Myslíte si, že záujem bude vysoký?

"Tak toto nedokážeme nijako predvídať. Privítame a sme ochotní urobiť tréning aj len pre jedného hráča, keďže veríme, že to celé má zmysel. Podľa nás je len otázka času, kedy sa postupne nazbiera dostatočný počet hráčov pre viac kategórií."

V čom vás basketbal na vozíčkoch zaujal a uchvátil?

"Asi uchvátil je to správne slovo. Myslím, že ak si niekto pozrie akýkoľvek zápas, tak bude v úžase minimálne tak ako sme boli my. To zanietenie a dobrá energia akú tam je vidieť, je skrátka úžasná. Len som s nemým úžasom pozeral, ako si hráč sám sebe dokáže počas time-outu vymeniť koleso, či ako dokáže pri prevrátení okamžite vstať a v neposlednom rade, akú majú silnú vrchnú časť tela. Skrátka je to úžasné a fascinujúce."

Aká je predstava tréningového cyklu a prípadných zrazov?

"V úvodnej fáze je naplánovaný prvý tréning v priebehu mája, kde uvítame prvých nadšencov. Dnes vieme o možno 2-3 hráčoch, ktorí prejavili záujem. Máme k dispozícií prvé vozíky, ktoré sú priamo určené pre Basketbal na kolesách. Tréningový cyklus je zatiaľ nastavený na 1-2 tréningy za mesiac. Touto cestou chcem zároveň poďakovať kolegom v Brne a zároveň Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorí nám s týmto boli veľmi nápomocní. Vďaka zväzu sa podarilo vytvoriť u nich športovo - technickú komisiu, ktorej členmi sa stali práve aj traja členovia nášho klubu."

Aké sú ciele s Basketbalom na kolesách?

"V prvom rade baviť hráčov, ľudí a dopriať pocit súťažiť tým, čo to naozaj nemajú ľahké. No netajíme sa aj tým, že by sme radi postupne budovali základňu, ktorá by mohla časom byť súčasťou reprezentácie Slovenska napr. na Paralympijských hrách."K projektu sa nám vyjadril aj manažér a člen výkonného výboru Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) Pavel Bílik:

"Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov venuje mimoriadnu pozornosť aktivitám, ktoré smerujú k ďalšiemu rozvoju športu telesne znevýhodnených na Slovensku a získavaniu záujmu nových športovcov, predovšetkým z radov talentovanej mládeže. Ako dlhoročný národný člen medzinárodnej federácie basketbalu na vozíku (IWBF) s potešením prijímame sympatickú aktivitu a ponúknutý priestor na spoluprácu s Basketbalovým klubom AS Trenčín, ktorý má nielen záujem, ale aj výrazný potenciál naplniť myšlienky rozvoja tohto krásneho športu v našej členskej základni. 

Entuziazmus ľudí okolo BK AS Trenčín, ktorí už dnes veľmi úspešne napĺňajú svoje ambiciózne vízie v oblasti mládežníckeho basketbalu v Trenčíne, nás od prvého stretnutia výrazne oslovil. Začala sa preto odvíjať veľmi intenzívna vzájomná komunikácia a podnikli sme spoločne prvé kroky potrebné k tomu, aby sa tento klub, ako riadna členská organizácia SZTPŠ, stal nositeľom myšlienky výstavby nového tímu basketbalu na vozíku, zloženého predovšetkým z mladých talentovaných hráčov. 

V mesiaci máj spúšťame spoločnú kampaň, zacielenú na širokú prezentáciu tohto športu a v ďalšom priebehu roka budeme naďalej spolupracovať na organizácii projektov, ktorých cieľom bude nábor nových hráčov a formovanie podmienok pre zahájenie pravidelnej športovej prípravy. Uvedomujeme si, že uvádzanie nového kolektívneho športu do života nášho hnutia nie je jednoduchou misiou, no napriek tomu veríme, že basketbal na vozíku je fenoménom, ktorý dokáže osloviť a pritiahnuť dostatočný počet nových záujemcov aj na Slovensku. 

Basketbalovému klubu AS Trenčín prajeme veľa ďalších úspechov a pri zachovaní našej priazne všetkým rozvojovým aktivitám sa veľmi tešíme na ďalšiu zaujímavú spoluprácu."Veríme, že vďaka tomuto článku vzrastie záujem širokej verejnosti o tento šport, nie len v radoch športovcov, ale aj v radoch podporovateľov. Len pre zaujímavosť, jeden špeciálne upravený vozík pre účely Basketbalu na kolesách stojí približne 5.000 - 8.000 €, a práve aj z tohto dôvodu bude náš klub vďačný za každý finančný príspevok, ktorý by nám ktokoľvek bol ochotný poskytnúť či už Darcovskou SMS alebo akoukoľvek partnerskou formou. 

Sme radi, že sa nám podarilo v súvislosti s týmto projektom vytvoriť práve možnosť Darcovskej SMS. Jej zaslaním v znení DMS BASKETBAL (DMS medzera BASKETBAL) na číslo 877 podporíte sumou 2 € priamo tento projekt. ĎAKUJEME! 

Rozpis zápasov

Prečítajte si tiež

archív novinek
Aktuálne 23.2.2024

Program zápasov | 24. - 25.2.2024

Cez víkend môžete prísť povzbudiť dievčenské kategórie do športovej haly, mladí muži sa predstavia na...

Aktuálne 20.2.2024

Report mládeže - 17.- 18.2.2024 - chlapci

Počas víkendu sa v zápasoch predstavili mladší minižiaci, mladší žiaci, kadeti a mladí muži.

Aktuálne 20.2.2024

Report mládeže - 17.- 18.2.2024 - dievčatá

Počas posledného víkendu sa z dievčenských tímov predstavili iba naše staršie minižiačky na...

Aktuálne 22.2.2024

GBA camp v Trenčíne

Ešte stále sa môžete prihlásiť na GBA Summer camp v Trenčíne.

Mercedes  DMD  Mesto Trenčín  Bassta  SunBus  Biohem  zts  lizard  Antes  GreenWay  Farma Kameničany  Qex  Trenčiansky Štandard  Kúpele Trenčianske Teplice  Araver  Yellow Point  JUMA