Tlačová správa 20.4.2021

Návrh ŠTK SZH k reštartu nižších súťaží

​V prípade, že sa od začiatku mája neumožní tréningový proces, tak súťaže v tomto súťažnom ročníku už neotvoríme. Ak, sa od 1.5.2021 umožní tréningový proces, tak návrh na jeho reštart je nasledovný (tento návrh vypracovala ŠTK SZH v spolupráci s technickým riaditeľom SZH F. Gurichom):

Hlavné motto je: Návrat športovcov do tréningového a zápasového procesu (ak to bude možné).

Tréningový proces musí pokračovať minimálne 3 týždne (od 1.5.2021)

Z uvedeného je zrejmé, že už nebude možné dohrať všetky súťaže jednokolovo, ako bolo predpokladané

v decembri a tak prijaté uznesenie VV SZH.

Navyše v mesiacoch máj a jún 2021 sú naplánované zrazy kadetských a juniorských reprezentačných družstiev,

ktoré sa pripravujú na šampionáty vo svojich vekových kategóriách v letných mesiacoch.

Najskorší začiatok pre zápasy: 22.5.2021

Pre všetky družstvá 1. ligy mužov a žien, 2. ligy žien a dorasteneckých súťaží – dobrovoľne. Kto sa nebude chcieť zapojiť (z rôznych dôvodov) nebude pod sankciou.


Slovenský pohár mužov a žien: pre súťažný ročník 2020/2021 je zrušený, nakoľko je odohraný iba jeden zápas u mužov a u žien žiadny. Vzhľadom na reálny časový priestor už nie je možné dohrať zápasy.


Niké Handball Extraliga:

Baráž o postup s družstvami Extraligy sa neuskutoční. Nie je možné porovnať súťažný ročník

extraligových družstiev – hrajú celý súťažný ročník nepretržite a družstvá 1. ligy mužov len niekoľko

týždňov.

V prípade uvoľnenia miesta v Extralige mužov, môže VV SZH doplniť na uvoľnené miesto záujemcu o Extraligy z družstiev 1. ligy mužov (pri splnení všetkých licenčných podmienok). Ak bude naplnený počet 10 družstiev súčasnými družstvami Extraligy (ak splnia licenčné podmienky), je možne v tejto mimoriadnej sezóne rozšíriť počet družstiev Extraligy max. na 12. Ak bude viac záujemcov z 1. ligy o Extraligu a počet účastníkov by presiahol počet 12, tak tieto družstvá 1. ligy odohrajú v mesiaci august 2021 kvalifikačné zápasy (turnaj) o možnosť byť zaradený do Extraligy.

Po skončení súťažného ročníka 2021/22 priamo vypadávajú z Extraligy družstvá na potencionálnom 11. a 12. mieste. Družstvo na 10. mieste odohrá baráž s víťazom 1. ligy mužov (doma-vonku, prvý zápas u družstva 1. ligy). Počet účastníkov Extraligy od súťažného ročníka 2022/23 bude opäť 10.

1. Liga mužov - dobrovoľne (tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy

v rámci jedného dňa):

Možné termíny na odohratie 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

Baráž o postup s družstvami Extraligy – vid popis vyššie pri Extralige.


1. Liga žien a 2. liga žien - dobrovoľne

1.liga žien - tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy v rámci jedného dňa):

Možné termíny na odohratie 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

1. Liga starších a mladších dorastencov a 1. liga starších a mladších dorasteniek - (dobrovoľne):

Ak budú chcieť hrať všetky prihlásené družstvá, tak 3 skupiny po 4 družstvá (u dievčat jedna skupina s 5.

družstvami)

Možné termíny na odohratie (4 akoby turnaje geograficky zložené, pričom na jednom mieste odohrá každé družstvo danej skupiny vždy len jeden zápas): 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

22.5.2021 A-B, C-D

29.5.2021 A-C, B-D

5.6.2021 A-D, B-C

U dievčat, ak by bolo 5 družstiev v jednej skupine, tak vždy jedno družstvo by odohralo 2 zápasy v rámci daného dňa.

12.6.2021 víťazi každej skupiny na jednom mieste, pričom každé družstvo odohrá

2 zápasy. V prípade záujmu, rovnako by takto hrali družstvá na druhých, tretích, príp. štvrtých miestach v skupinách.

1. Liga starší + mladší dorastenci - (dobrovoľne)

Možné termíny na odohratie (vždy iba jeden zápas v rámci kola): 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

Autor: admin
Rozpis zápasov
31:25 Mestská športová hala Trenčín
1.LIGA ŽENY, 24. - 24. kolo, 5.5.2024
HK AS Trenčín - HKM Šurany

Prečítajte si tiež

archív novinek
Fanúšikovia 10.4.2024

Aktuálne 21.1.2024

Staršie žiačky druhé na turnaji v Kuřime

Z turnaja starších žiačok v Kuřime sa vraciame s 2.miestom a najlepšou hráčkou.

Aktuálne 14.1.2024

Mladšie žiačky zvíťazili na turnaji v Kuřime

Po Vianočnej prestávke dnes opäť vybehli na palubovku mladšie žiačky HK AS Trenčín.

Aktuálne 15.1.2024

Hádzanárky Iuventa Michalovce víťazkami Winter Cup-u 2024

V sobotu, 13. januára 2023 sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne uskutočnil...

Ibo  MSM  TOP SERVIS IT  Interway  Misakspol  Chorvan Autodoprava  Lekaren Puchov  Mesto Trenčín  Mattoni  miesto pre vasu reklamu