Aktuálne 23.2.2022

HK AS TRENČÍN A SŠŠ TRENČÍN SPÁJAJÚ SILY!

​Záleží nám na vašom športovom i osobnostnom raste a preto vzniká nová spolupráca medzi Hádzanárskym klubom Asociácie športov Trenčín a Strednou športovou školou Trenčín. Od budúceho školského roku 2022-2023 sa obidva tieto subjekty rozhodli opäť spojiť svoje sily, keď nadväzujú na predchádzajúcu spoluprácu klubu s Osemročným športovým gymnáziom Trenčín a chcú umožniť tak športový i vedomostný rast hráčkam hádzanej, ktoré sa rozhodnú študovať na tejto škole.

Oslovujem deviatačky - hádzanárky, z blízkeho okolia, ale i zo vzdialenejších regiónov, aby sa prihlásili na Strednú športovú školu v Trenčíne, kde si môžu vybrať z troch študijných odborov a zároveň budú mať vytvorené výborné podmienky na ich hádzanársky rast. Na gymnázium je možné aj prestúpiť z iného gymnázia, a to v prvom či druhom ročníku.

Môžete študovať v študijnom obore:

7451 J športové gymnázium

Študijný odbor športové gymnázium poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti všeobecného vzdelávania a športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia.

Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí, je špičkovým športovcom a zároveň je po skončení štúdia pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu.

7471 M športový manažment

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe.

Absolvent po ukončení 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

7475 M digitálne služby v športe

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení.

Absolvent dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových zariadeniach so zohľadnením dostupnosti, cenovej výhodnosti vstupných i prevádzkových nákladov, bezpečnosti, celkovej efektívnosti a následnej aktualizácie. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie.

Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

SŠŠ Trenčín umožňuje skĺbiť v dennom režime náročnú športovú prípravu a štúdium. Škola pre prijatých uchádzačov poskytuje kompletnú starostlivosť počínajúc ubytovaním, celodenným stravovaním, lekárskou starostlivosťou, regeneráciou atď.

Podanie prihlášky na stredné školy:Do 20.3.2022

Termíny talentových skúšok : 28., 29., 30.3.2022

Tešíme sa na vás!


Trénerský a funkcionársky tím HK AS Trenčín.

Autor: admin
Rozpis zápasov
 
1.LIGA ŽENY - 1. kolo, 10.9.2022
Handball Zlatná na Ostrove - HK AS Trenčín
 
1.LIGA ŽENY - 2. kolo, 17.9.2022
HK AS Trenčín - HKM Šurany

Prečítajte si tiež

archív novinek
Aktuálne 31.7.2022

ZAŽI TÁBOR SNOV

1. ročník hádzanárskeho kempu pre deti s ročníkom narodenia 2011 - 2015

Aktuálne 18.7.2022

Beach handball cup 2022 spoznal víťazov

Cez víkend sa u nás v Trenčíne uskutočnil 1. ročník AS Trenčín Beach Handball Cup-u. V krásnom...

Aktuálne 13.7.2022

Beach handball cup 2022

Pozvánka na 1. ročník turnaja v plážovej hádzanej.

Aktuálne 28.5.2022

MSR starších žiačok LIVE na YouTube SZH !

Zápasy 2. semifinále ktoré sa odohrá v nedeľu, 29.5.2022 v MŠH v Trenčíne budete môcť sledovať aj...

Ibo  MSM  TOP SERVIS IT  Interway  Misakspol  Chorvan Autodoprava  Lekaren Puchov  Mesto Trenčín  miesto pre vasu reklamu