Aktuálne 23.2.2022

HK AS TRENČÍN A SŠŠ TRENČÍN SPÁJAJÚ SILY!

​Záleží nám na vašom športovom i osobnostnom raste a preto vzniká nová spolupráca medzi Hádzanárskym klubom Asociácie športov Trenčín a Strednou športovou školou Trenčín. Od budúceho školského roku 2022-2023 sa obidva tieto subjekty rozhodli opäť spojiť svoje sily, keď nadväzujú na predchádzajúcu spoluprácu klubu s Osemročným športovým gymnáziom Trenčín a chcú umožniť tak športový i vedomostný rast hráčkam hádzanej, ktoré sa rozhodnú študovať na tejto škole.

Oslovujem deviatačky - hádzanárky, z blízkeho okolia, ale i zo vzdialenejších regiónov, aby sa prihlásili na Strednú športovú školu v Trenčíne, kde si môžu vybrať z troch študijných odborov a zároveň budú mať vytvorené výborné podmienky na ich hádzanársky rast. Na gymnázium je možné aj prestúpiť z iného gymnázia, a to v prvom či druhom ročníku.

Môžete študovať v študijnom obore:

7451 J športové gymnázium

Študijný odbor športové gymnázium poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti všeobecného vzdelávania a športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia.

Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí, je špičkovým športovcom a zároveň je po skončení štúdia pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu.

7471 M športový manažment

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe.

Absolvent po ukončení 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

7475 M digitálne služby v športe

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení.

Absolvent dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových zariadeniach so zohľadnením dostupnosti, cenovej výhodnosti vstupných i prevádzkových nákladov, bezpečnosti, celkovej efektívnosti a následnej aktualizácie. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie.

Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

SŠŠ Trenčín umožňuje skĺbiť v dennom režime náročnú športovú prípravu a štúdium. Škola pre prijatých uchádzačov poskytuje kompletnú starostlivosť počínajúc ubytovaním, celodenným stravovaním, lekárskou starostlivosťou, regeneráciou atď.

Podanie prihlášky na stredné školy:Do 20.3.2022

Termíny talentových skúšok : 28., 29., 30.3.2022

Tešíme sa na vás!


Trénerský a funkcionársky tím HK AS Trenčín.

Autor: admin
Rozpis zápasov

Prečítajte si tiež

archív novinek
Aktuálne 25.5.2022

2. semifinále MSR starších žiačok už tento víkend!

HK AS Trenčín Vás pozýva na zápasy 2. semifinále M-SR ktoré sa uskutoční už túto nedeľu v...

Aktuálne 3.4.2022

AS Trenčín úspešne v Dunajskej Strede

Heroické výkony dnes predviedli mladšie aj staršie dorastenky HK AS Trenčín na pôde Dunajskej Stredy.

Aktuálne 29.3.2022

Rozpis tréningov HK AS Trenčín

Aktuálne 23.3.2022

Dorastenky absolvovali dvojzápas v Prešove

Náročný program minulého týždňa ukončili dorastenky HK AS Trenčín sobotným (19.3.2022)...

Ibo  MSM  SWAN  TOP SERVIS IT  Interway  Atak  Misakspol  BONA fem. n.o.  Chorvan Autodoprava  Lekaren Puchov  ZTS-OTS  Šintavan  Mesto Trenčín  Rádio WOW