Tréningy

Tréningová sezóna v AS Trenčín: 01. September – 30. Jún v M-ŠPORT na Ostrove, Trenčín

Rozpis tréningov

Tréningy prebiehajú podľa nasledovného harmonogramu, výnimky a výluky sú vopred oznamované e-mailom priamo rodičom a hráčom.
DÁTUM
ČAS
TRÉNER
Pondelok 15:30 - 17:00 Michal Matejka /  Miroslav Klimo
Streda 15:30 - 17:00 Michal Matejka / Monika Lobotková / Miroslav Klimo
Štvrtok
15:30 - 17:00 Michal Matejka / Miroslav Klimo

Uhrádzanie a účtovanie – cena za tréningy

1. Cena za tréningy (poplatok) - členský poplatok je 55 EUR (súrodenci 50 EUR) na kalendárny mesiac pre člena AS Trenčín (ďalej len “Člen”). Pre nečlenov (hráči hrajúci v iných kluboch) je cena za tréning 7 EUR.

2. Členský poplatok je uhrádzaný hotovostným spôsobom a z organizačných dôvodov vždy v kalendárny mesiac vopred a to do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac. Ak nebude poplatok zaplatený v riadnom termíne, účtujeme pokutu 5 EUR za omeškanie. 

3. Ceny za tréningy pre nečlenov sú uhrádzané hotovostným spôsobom na začiatku tréningu.

4. Prvú platbu v aktuálnom kalendárnom roku, na novú začatú bedmintonovú tréningovú sezónu, t.j. na mesiac September, je potrebné uhradiť do 15. Septembra daného kalendárneho roka. Na ďalšie mesiace sa postupuje štandardne ako je uvedené v bodoch 1 a 2.

5. Ak člen z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi ani na jeden tréning v mesiaci, za ktorý má uhradený členský príspevok, tak sa pristupuje k individuálnej komunikácii zo strany vedenia AS Trenčín k danému členovi (v prípade člena mladšieho ako 18 rokov k zákonnému zástupcovi člena) a po konzultácii oboch strán sa dohaduje individuálne riešenie danej situácie. Rovnaký postup sa uplatňuje aj pri opätovnom neuhradení členského príspevku za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace

Pravidlá tréningu

  • hráči prichádzajú na tréning minimálne 5 minút pred jeho začiatkom
  • v šatniach sa nachádzajú sprchy, ktoré je vhodné po tréningu využiť
  • ak hráč na tréningu nedodržuje disciplínu, sú použité fyzické tresty, napr. 10 klikov a podobne
  • ak hráč opakovane ruší tréningový proces, môže byť z tréningov vylúčený

fofos.sk, s.r.o.  M-ŠPORT  Badminton point
y