Myšlienku vytvorenia tenisového klubu dostali traja bývalí aktívni tenisoví hráči, neskôr tréneri. Ich hlavným impulzom pre založenie klubu bola absencia komplexnej tenisovej práce s deťmi od päť rokov až po výkonnostné kategórie v tak veľkom meste ako je Trenčín. Preto sme v roku 2008 založili Tenisovú akadémiu Trenčín a prevzali pod svoju správu tenisový klub Ostrov Trenčín. Tento klub zverenci akadémie reprezentovali na celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Koncom roku 2015 prišiel Futbalový klub AS Trenčín s veľmi peknou myšlienkou a to spojiť športy v Trenčíne pod hlavičku "AS TRENČÍN". Tento krok nás natoľko zaujal, že v decembri roku 2015 sme sa premenovali na Tenisový klub AS Trenčín.

Hlavnou náplňou klubu je trénovanie tenisu deti od päť rokov. Horná hranica veku stanovená nie je. Tréneri sa venujú aj rekreačným hráčom, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať v tenise. Od roku 2008 prešlo trénerom cez ruky množstvo hráčov vo všetkých vekových kategóriách. Zaznamenali sme a každý rok stále zaznamenávame veľa rôznych individuálnych, ale aj skupinových úspechov. Za zmienku z individuálnych úspechov stoja určite finálové a semifinálové účasti vo dvojhre na Majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii mladšieho a staršieho žiactva, mladšieho dorastu, či dorastu. Tiež množstvo individuálnych úspechov hráčov trénujúcich v našom klube, či už sú to vyhrané turnaje, alebo finálové či semifinálové účasti vo dvojhrách, aj vo štvorhrách. Zo skupinových úspechov je najvýraznejším druhé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky družstiev v kategórii mladších žiakov v roku 2017. Treba však spomenúť aj postup viacerých družstiev na Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev a to v kategóriách mladších žiakov, starších žiakov a aj starších žiačok.

V klube poskytujeme služby komplexnejšie a preto sa nevenujeme iba čisto trénovaniu tenisu. Dôležitou súčasťou každého športu a tenisu nevynímajúc je kondícia. V prípade záujmu poskytujeme kondičné tréningy so zameraním sa na zlepšenie tenisových schopností u mladých tenistov.

Najväčšie miesto v klube majú deti a hráči v žiackych či dorasteneckých kategóriách. S tým je spojené aj organizovanie viacdňových, tenisových kempov. Veľmi obľúbenou službou posledných rokov sú denné športové tábory. Túto požiadavku riešime organizovaním denných športovo - tenisových táborov, kde sa deti zdokonaľujú v tenise, či v rôznych pohybových aktivitách.

Veľmi dôležitou súčasťou súťažného tenisu je kvalitný tenisový výplet v raketách hráčov a vypletenie rakiet šité na každého hráča individuálne. Na tento účel využívame len tie najlepšie materiály a presné elektrické pletacie stroje.

V neposlednom rade sa snažíme starať o svojich hráčov aj po materiálnej stránke. Aby mali naši hráči potrebnú výbavu, spolupracujeme s poprednými tenisovými značkami. Pre našich hráčov, ale aj pre širokú verejnosť vieme zabezpečiť profesionálnu výbavu, či už sú to tenisové rakety, výplety, lopty alebo napr. pomôcky pre kondičnú prípravu a iné.

Smoker  Mesto Trenčín  swisscolor  JRK Slovensko  JVplusAV  UNIKOV