Partnerské školy

Akadémia futbalového klubu AS Trenčín (This is my sen Academy) úzko spolupracuje s viacerými školami v meste. Našimi hlavnými partnermi sú Základná škola Novomeského a Stredná športová škola. Nadštandardná komunikácia však prebieha aj s ďalšími strednými školami, s ktorými postupujeme spoločne pri vzdelaní a výchove mladých futbalistiek a futbalistov.

ZŠ NOVOMESKÉHO TRENČÍN | WEB

Spolupráca medzi jednou z najúspešnejších akadémií na Slovensku a najvyššie hodnotenou základnou školou v našom regióne pretrváva viac ako desať rokov. Absolventi športových tried sa nielen venujú profesionálnemu futbalu (Jakub Kadák, Matúš Bero, Stanislav Lobotka), ale úspešne prepojili šport a štúdium na amerických univerzitách (Tomáš Svečula, Richard Beďatš) alebo pokračujú vo vzdelávaní sa a futbal zostal ich koníčkom.

Futbalové triedy fungujú od piateho ročníka základnej školy. Študijný a tréningový program dňa je prispôsobený prepojeniu potrieb vzdelávania a športu. Vďaka tomu je tréningový proces optimalizovaný a našim hráčom a hráčkam zostáva počas dňa aj čas na štúdium, regeneráciu alebo iné záľuby. Tréningový proces končí vďaka koordinácii školy, klubu a preprave medzi školou a tréningami pred 16.00 h. Navyše, vyučovací proces je rozšírený o športové prípravy, ktoré sú vedené trénermi nášho klubu.

Aj z tohto dôvodu majú všetci futbalisti od ročníka U11 povinnosť navštevovať športové triedy na ZŠ Novomeského, ktorá je aj po študijnej stránke patrí medzi popredné na Slovensku. Výnimkou je iba pre žiakov osemročných gymnázií a školy Futurum. V prípade, že hráč nenastúpi na ZŠ Novomeského alebo nemá výnimku, spolupráca s naším klubom sa musí skončiť.

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA TRENČÍN | WEB

Hlavným cieľom SŠŠ je skĺbenie vzdelania a tréningového procesu. Škola ponúka najmodernejšie priestory v rámci regiónu v prepojení s kvalifikovanými školskými trénermi. Futbalový tréningový proces prebieha v priestoroch akadémie AS Trenčín pod vedením trénerov tímov U16, U17 a U19.

Súčasťou našej školy je jeden z najväčších internátov na Slovensku. Nachádza sa priamo v areáli školy, čím je športový kampus jedinečný.

Absolventmi školy sú nielen úspešní športovci Martin Škrtel, Andrej Sekera, Slavomír Kňazovický a mnoho ďalších, ale aj vyštudovaní právnici, lekári, učitelia a top manažéri.

Škola ponúka viacero študijných oborov.

  • Športové gymnázium | Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti všeobecného vzdelávania a športovej prípravy. Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma i v zahraničí. Po skončení štúdia je žiak pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu.
  • Športový manažment | Tento študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy a odborného vzdelávania pre výkon povolania a odborných činností v športe. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Po ukončení štvorročného štúdia získa absolvent úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe. Získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.
  • Digitálne služby v športe | Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk. Absolvent dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových zariadeniach. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Absolvent tohto študijného odboru získa úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa