This is my sen

Zúčastnené tímy chceme dôrazne požiadať o dodržiavanie nastavených pravidiel, aby sme spoločne predišli nedorozumeniam, poškodeniu zdravia zúčastnených alebo prípadným materiálnym škodám.

Zodpovednými osobami sú za tímy tréneri jednotlivých družstiev, prípadne vedúci družstiev uvedení na súpiskách. Týmto osobám bude vydané označenie povoľujúce vstup do vnútorných priestorov „starej tribúny“ a VIP miestnosti umiestnenej v jej útrobách. Vstup rodičom je vnútra tribúny a priestorov šatní je zakázaný. Povolený nie je ani vstup na hraciu plochu. Toto pravidlo žiadame bez výnimky dodržiavať. V prípade jeho porušenia bude daný človek musieť opustiť priestory štadióna.

Prezentácia| piatok (8. apríla) vo VIP priestore v útrobách „starej tribúny“, pred štartom turnaja je potrebné zaplatiť štartovné, odovzdať súpisky a vyzdvihnúť si označenia a ďalšie pokyny

Šatne | rozpis šatní bude k dispozícii vo VIP priestore v útrobách „starej tribúny“, je potrebné rátať s možnosťou, že v jednotlivých šatniach bude viac tímov, rešpektujte sa prosím navzájom

Nástup na zápasy | žiadame presné dodržiavanie časového harmonogramu, pretože zápasy na všetkých troch ihriskách sa začínajú na spoločný zvukový signál z rozhlasu a rovnako na spoločný signál sa končia, nezáleží na v danom momente rozohraných akciách, pri nenastúpení tímu na zápas neexistuje čakacia doba a bude nasledovať kontumácia

Strava | strava bude vydávaná v bufete v areáli štadióna, časový rozpis obedov bude k dispozícii pri prezentácii

Lavičky | na krajných ihriskách sa koučuje zboku ihriska, na strednom ihrisku spoza vlastnej bránky, tréneri sa NESMÚ pohybovať v priestoroch medzi ihriskami, tímy uvedené v rozpise zápasov ako prvé hrajú na strane bližšie k tribúne a majú výkop

Otvorenie a záverečné vyhodnotenie | žiadame, aby všetky tímy poctili svojou prítomnosťou slávnostné otvorenie turnaja ako aj záverečný ceremoniál vyhlasovania výsledkov

Diváci | vstup na tribúny štadióna bude umožnený len po zaplatení vstupného vo výške 5 eur, ktoré slúži na podporu organizácie turnaja

Kontakt | Miroslav Karas - 0918701204, miroslav.karas@astrencin.sk

Propozície | vo formáte PDF

Program | vo formáte PDF

Prosím informujte rodičov, že klubová televízia pripraví živý online prenos z turnaja, bude z ihriska č.2 (ihrisko v strede), výsledky nájdete priebežne aj na webe AS Trenčín na podstránke turnaja

Žiadame všetkých účastníkov a návštevníkov turnaja o dodržanie platných epidemiologických opatrení.

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  zlaty bazant  Smoker  SWAN  slovlak  mattoni  monolit  jaaa aarsleff  msport  laugaricio